Opret fremtidsfuldmagt billigt

billede1

Det er vigtigt at sikre din fremtid, og det kan gøres på mange måder. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt tager du stilling til, hvordan dine personlige og økonomiske interesser skal varetages, hvis du en dag ikke selv er i stand til at varetage dem. En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens du stadig er sund og rask, da det er for sent, når først ulykken er sket.

Indholdet af en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer fuldmagtsgiverens vilje. Samtidig skaber dokumentet tryghed for de nærmeste pårørende. En fremtidsfuldmagt giver en eller flere udvalgt(e) person(er) ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis vedkommende ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Eksempelvis ved alvorlig sygdom som demens eller en pludselig invaliderende ulykke.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt, så er der enkelte krav, som skal være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år på tidspunktet, hvor du opretter fremtidsfuldmagten.
  • Du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvilket betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Er du under værgemål, kan du derfor ikke oprette en fremtidsfuldmagt.
  • Du kan kun oprette en fremtidsfuldmagt som enkeltperson, hvilket betyder, at ægtefæller ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker. Derfor skal der laves en fremtidsfuldmagt per person.

Fordele ved en fremtidsfuldmagt

Der er mange fordele ved at oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke selv er i stand til det.
  • Du undgår, at myndighederne bestemmer over dine private forhold, eksempelvis ved umyndiggørelse og at komme under værgemål.
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt.
  • Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv. Derfor adskiller den sig fra andre typer af fuldmagter.

Prisen for at oprette en fremtidsfuldmagt

Hvis du benytter dig af Legal Desk, så kan du nemt og billigt oprette en fremtidsfuldmagt. Her vil du blive guidet igennem hele processen. Du skal blot udfylde en online formular med oplysninger om, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft. Lige så snart formularen er udfyldt og betalt, så sørger Legal Desk for at sende din fremtidsfuldmagt til registrering i det offentlige register for fremtidsfuldmagter.

Derefter skal fremtidsfuldmagten underskrives fysisk foran en notar. Så snart fremtidsfuldmagten er underskrevet, er den gyldig, men vil først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Læs mere om fremtidsfuldmagt pris, og hvordan du opretter din fremtidsfuldmagt nemt og hurtigt online.

Redaktionen

Se alle artikler af Redaktionen