Måder at tilføre kapital til din virksomhed

At have den tilstrækkelige kapital til rådighed er afgørende for virksomheder i alle størrelser, der ønsker at vækste. Har man ikke midlerne til at investere i kapicitetsudvidende aktiver, markedsføringskampagner eller lignende, vil det ofte være svært at få virksomheden til at vokse sig større.

Heldigvis er der adskillige måder, hvorpå man kan anskaffe kapital til sin virksomhed, for at hjælpen væksten lidt på vej. Her i artiklen gennemgår vi kort nogle af de mest populære metoder; børsnoteringer, erhvervslån og venture capital.

Gå direkte til afsnittet:

Børsnotering

For større virksomheder med en vis kendskabsgrad, kan en børsnotering være et stærkt værktøj i forhold til at skaffe kapital. Når en virksomhed noteres på en handelsbørs, vil den give offentligheden mulighed for at købe delvist ejerskab i den ved at investere i de udstedte aktier.

Indtægten fra aktierne, der sælges ved børsnoteringen, vil blive tildelt virksomheden. Sælges der eksempelvis 1.000.000 aktier á 20 kroner, betyder det en kapitaltilførsel på 20.000.000 kroner. Det er naturligvis en sandhed med modifikationer, da der også er omkostninger forbundet med børsnoteringen, men der er ingen tvivl om, at det kan være en attraktiv måde at anskaffe kapital til at vækste.

Ved en børsnotering skal man dog være opmærksom på, at man afgiver ejerandele og dermed også bestemmelse til udenforstående aktionærer. Det vil i mange tilfælde have indflydelse på, hvordan man kan drive virksomheden, samt øget interesse fra offentligheden. Sørg derfor for at inddrage dette i overvejelserne inden den endelige beslutning tages.

Venture Capital

Er virksomheden endnu ikke på et stadie, hvor det giver mening at børsnotere den, eller er det ikke i ejerskabens interesse, kan man i stedet overveje at søge venture capital. Her vil man fortsat uddele ejerandele, men det vil typisk være til én eller få investeringsselskaber i stedet for en bred vifte af aktionærer.

Til gengæld for ejerandelene, vil investeringsselskaberne, de enkeltstående business angels eller venture capitalists investere penge i virksomheden og ofte stå til rådighed, når der er behov for sparring. Særligt sidstnævnte kan for nogle mindre virksomheder være endnu mere værd end kapitalen, fordi de får muligheden for at drage på ekspertise, der ellers kan være svær at få fat i.

Denne form for kapital er blevet mere udbredt i senere år, blandt andet takket være TV-programmer som Shark Tank, Løvens Hule og Silicon Valley, samt et generelt øget fokus på iværksættere. Dermed er der også kommet mere kamp om investorernes penge, og man bør således gøre sit, for at skille sig ud fra mængden, hvis man vælger at søge venture capital til sin virksomhed.

Erhvervslån

Ønskes det så vidt muligt at bibeholde ejerkredsen som den er, vil både en børsnotering og venture capital være uhensigtsmæssige måder at skaffe kapital på. Et oplagt alternativ kunne være at optage et erhvervslån, hvor omkostningerne tager form som renter i stedet for ejerandele.

Der er mange muligheder for at optage erhvervslån i Danmark; både fra banker, finansieringsselskaber og sågar privatpersoner gennem crowdlending. Er man nøjsom i sit valg af lån og har man godt styr på, hvad pengene skal bruges til, kan det være en ganske udmærkede forretning at finansiere sin vækst for lånte penge.

I modsætning til i privatlivet, hvor anbefaling typisk lyder, at man ikke bør låne penge, hvis ikke det er strengt nødvendigt, kan gæld i mange tilfælde være fornuftigt at optage for virksomheder; vel at mærke så længe, at de kan forrente deres penge med en højere rente end den, der betales på lånet.

Derfor er det ej heller ualmindeligt, at virksomheder låner penge for at finansiere både mindre og større investeringer. Hos Finanspedia har de skrevet en informativ guide til erhvervslån, som kan være værd at læse for virksomheder, der overvejer at låne sig til den nødvendige kapital for at vækste.

Redaktionen

Se alle artikler af Redaktionen