4 alternativer til aktier

Her på siden skriver vi rigtig meget om aktier, men sandheden er, at en diversificeret portefølje selvfølgelig også bør bestå af andre former for investeringer. Investerer du ikke bredt i forskellige former for investeringer, risikerer du, at din portefølje kan få hårde tæsk, hvis f.eks. hele aktiemarkedet kommer i stormvejr. I denne artikel ser vi derfor nærmere på hvilke alternativer, der findes til aktier.

Gå direkte til afsnittet:

Futures

Første alternativ, vi ser nærmere på, er futures. Futures er en type værdipapir, hvor der indgås en aftale om en fremtidig handel til en på forhånd fastsat pris. Aftalen kan dække over forskellige aktiver; lige fra aktier til råvarer, og alt derimellem. Futures-handler sker altid mellem to parter, der har en forskellige opfattelse af, hvordan prisen i et aktiv vil udvikle sig. Hvis du vil vide mere om futures og handel med dem, så klik her.

CFD’er

CFD’er er værdipapirer, der ikke har noget underliggende aktiv, men i stedet blot følger prisen på andre aktiver. Præcis som ved futures kan disse aktiver være aktier, råvarer og mange andre typer af aktiver. CFD’er er særligt interessante i to henseender. Først og fremmest gør de det nemt at shorte aktiver, da du ikke behøver at låne de faktiske aktiver, og samtidig åbner CFD’er også for alvor op for muligheden for at geare dine investeringer.

Forex

Forex-handel – eller valutahandel, som denne type investering måske er bedre kendt under – er slet og ret investeringer i valuta. Denne type investering foregår ved, at du handler en valuta frem for en anden i et såkaldt valutakryds – du køber så at sige én valuta for en anden, og spekulerer dermed i, at den købte valuta udvikler sig positivt i forhold til den valuta, du har købt for. Forex-handel præges i høj grad af pengepolitik og makroøkonomiske forhold, og det er derfor en fordel at have viden om disse emner.

Ejendomme

Det sidste alternativ på denne liste er ejendomme. Investering i ejendomme kan ske på flere måder; f.eks. kan du selv investere i egne ejendomme, som du så enten selv driver eller har andre til at drive. Alternativt kan du investere i selskaber, hvor en række investorer går sammen om at rejse kapital til større projekter, og der er også mulighed for at investere i investeringsforeninger eller aktier, der er særligt eksponeret imod ejendomsmarkedet. Stik mod hvad mange tror, behøver du derfor ikke en enorm startkapital for at investere i ejendomme; mindre kan også sagtens gøre det.

Redaktionen

Se alle artikler af Redaktionen