Optioner

I en af de første artikler nævnte jeg optioner og futures, som også kan handles på børsen. Jeg vil normalt ikke anbefale almindelige privatinvestorer at investere i andet end aktier og obligationer på børsen. Derfor kan det stadig være rart at vide, hvilke andre produkter, du kan støde på, når du begynder at handle, så her får du en grundlæggende en introduktion til optioner og futures. Du bør dog være opmærksom på, at disse produkter kan indebære en ret stor risiko, og handel med dem bør i højere grad betragtes som spekulation end som investering.

Hvad er en option?

En option er en finansiel kontrakt, som fastsætter en kurs, som du enten kan købe eller sælge en bestemt aktie til på et bestemt tidspunkt.

Hvis du har hørt om investorer, der tjener penge på at aktiemarkedet falder, så er det fordi de har købt aktieoptioner. En aktieoption køber du af en anden investor. investor. Når du køber en option, køber du reelt retten (men ikke pligten), til at købe eller sælge en aktie til en bestemt pris på eller før et bestemt tidspunkt ude i fremtiden. Til gengæld for den ret betaler du som køber en optionspræmie til sælgeren, lige meget om du benytter dig af den rettighed, du har købt, eller ej.

Optioner, hvor du køber aktier, kaldes ’call optioner’, mens optioner, hvor du sælger aktier, kaldes for ’put optioner’.

Det er vigtigt at være klar over, at optioner er en gearet investering. Det betyder, at værdien af din investering er større end det investerede beløb. Med optioner risikerer du dog aldrig mere kapital, end du investerer, da du blot kan lade være med at udnytte din option ved udløb.

Du kan ikke finde optioner på alle aktier. Der skal nemlig være en modpart, der ønsker at være modparten i en option. Det er ofte pensionsselskaber eller store industrielle investorer, der udbyder optioner. For dem kan præmien være med til at give dem et bedre gennemsnitligt afkast af deres investeringer.

En call option benyttes, hvis du forventer, at en aktie stiger i værdi. Lad os sige, at Vestas aktien står i kurs 500, men du forventer, at den stiger over de næste 30 dage. Du køber nu en call option for Vestas til kurs 500, som udløber om 30 dage (ved europæiske optioner kan den kun benyttes på udløbsdatoen, og ved amerikanske kan den udnyttes i hele perioden). Ved køb af optionen betaler du en præmie på 20 kr.

Efter 30 dage står Vestas i kurs 540, og du vælger nu at benytte optionen. Dermed kan du indkassere kursdifferencen minus præmien. Hvis markedet var faldet, ville du undlade at benytte optionen. Så ville du stadig skulle betale præmien, men det ville være et mindre tab, end hvis du havde købt til en højere pris end den nye, lavere kurs.

En optionspræmie ligger typisk på mellem 0,25%-5%, alt efter aktien og markedet.

Optioner åbner muligheden for, at du kan tjene penge på, at markedet falder med en putoption. En putoption giver dig ret til at sælge et værdipapir til en given pris på et givent tidspunkt, og du skal derfor eje værdipapiret for at kunne opfylde en putoption.

Hvis du tegner en putoption på Vestas til kurs 500, hvor aktiekursen derefter falder ved udløbet af optionens periode, vil du kunne indkassere den negative kursdifference minus præmien. Igen vælger du selv, om du vil bruge optionen. Så hvis aktiekursen stiger i stedet for at falde, vil du derfor kun miste præmien.

Aktie-aficionado og ejendomsinvestor. Mark Thorsen

Mark Thorsen er cofounder af aktieskole.com og samtidig forfatter her på sitet. Mark har skrevet mere end 1000 artikler om investering og interesserer sig særligt for indeksinvestering, udbytteaktier og investeringsforeninger.

I sin egen portefølje opererer han med en mellem risikoprofil og investerer primært, når han er sikker på, at risikoen ikke overstiger afkastet. Mark begyndte sin investeringsrejse som 13-14-årig og har altså en ganske omfattende erfaring med emnet. Han har investeret i enkeltaktier, copytrading, en række investeringsforeninger og ejendomme.

Se alle artikler af Mark Thorsen