Indeksfonde

For at se den generelle udvikling i markedet kan du benytte et aktieindeks. Et aktieindeks afspejler prisen på nogle bestemte børsnoterede aktier. Hvis du for eksempel hører medierne tale om kursen på Dow Jones (består af USA’s 30 største børsnoterede selskaber), er der således tale om et indeks.

Når man taler om det overordnede aktiemarked, ser man på indekser, og det er derfor ofte dem, man ser på, når der snakkes om udsving på aktiemarkedet.

Hvis du ønsker at investere i det overordnede marked, kan du investere i en investeringsinvesteringsfond, der følger et aktieindeks. På den måde kan du investere i mange virksomheder gennem en enkelt, samlet investering og på den måde minimere din risiko.

Du kender det danske C25 indekset

Indekset hed tidligere C20, men efter udvidelsen med 5 virksomheder hedder det i dag C25. På handelsplatforme står det noteret som OMXC25 indekset, men i folkemunde kaldes det blot C25. Det følger gennemsnitskursen for de 25 største børsnoterede virksomheder i Danmark målt på markedsværdi. Vi har i Danmark mere end 200 børsnoterede virksomheder, så det er således kun en ottendedel af disse, der er med i C25.

C25 indekset justeres hvert år i juni og december. Her finder man de 35 børsnoterede danske virksomheder, der har den højeste markedsværdi, og derefter udvælger man de 25 selskaber, der har den største omsætning (værdien af køb/salg over 6 måneder). En aktie kan derfor løbende ryge ind og ud af indekset, alt efter hvor stor dens markedsværdi er, og hvor meget den handles.

Markedsværdien af en virksomhed finder du ved at gange antallet af aktier med den aktuelle aktiekurs. Begge oplysninger kan du finde på Euroinvestor eller din handelsplatform.

Der findes mange måder at udregne værdien af de enkelte indekser på. Det danske C25 indeks er et vægtet indeks, hvor den enkelte virksomheds markedsværdi afgør, hvor stor en del den udgør af indekset. Her har man så tilføjet den såkaldte CAP-begrænsning. CAP står for Capitalisation Limited og betyder, at der er en begrænsning på størrelsen af en enkelt aktie i indekset. Dette princip skal sikre, at en enkelt aktie aldrig udgør for stor en del af indekset. Reglen betyder, at en enkelt aktie højest må udgøre 20% af C25. Reglen blev indført på et tidspunkt, hvor værdien af Novo Nordisk var steget i en sådan grad, at aktien udgjorde mere end 40% af indekset.


Det amerikanske Dow Jones er derimod ikke et vægtet indeks, men udregnes i stedet ud fra en sum af virksomhedernes aktiekurs. Aktiekursen er dog ganget med en faktor, inden de lægges sammen, og som børsen styrer manuelt.